TOMSAM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I USŁUGI INFORMATYCZNE


instalacje elektryczne

Budowa, remont ? nie ma znaczenia. Świadczę usługi elektryczne, w tym:

 • montaż instalacji elektrycznych od podstaw:
  • okablowanie
  • instalacja oświetlenia
  • instalacja gniazd elektrycznych
  • montażu rozdzielni elektrycznych
 • modernizacje istniejących instalacji elektrycznych 
 • montaż osprzętu elektrycznego (lampy, gniazda, wyłączniki)
 • instalacja dodatkowych przewodów elektrycznych
 • montaż urządzeń elektrycznych: domofony itp.

Uprawnienia SEP


inteligentny dom


Do usług elektrycznych jakie świadczę można dołączyć montaż inteligentnych instalacji czyli automatyki budynkowej, zwanej w języku potocznym inteligentnym domem. Czym jest automatyka budynkowa? Ogólna definicja inteligentnego domu to integracja wielu instalacji, dotąd autonomicznych w jeden system sterowania. 

Sterowanie zintegrowane pozwala na kontrolę wielu typów urządzeń za pomocą jednego przycisku. Innymi słowy za pomocą paneli dotykowych i urządzeń mobilnych (smartfon, tablet), będąc w domu i poza nim możemy sterować zarówno oświetleniem, jak i roletami, ogrzewaniem czy...

więcej

usługi informatyczne


 •  Administracja infrastrukturą i urządzeniami sieciowymi.
 • Tworzenie sieci informatycznych (łącznie z okablowaniem).
 • Instalacja i konfiguracja serwerów.
 • Realizacja bieżących prac serwisowych wraz z wymianą sprzętu.
 • Okresowe przeglądy oraz konserwacja sprzętu i oprogramowania.
 • Utrzymanie ciągłości działania i bezpieczeństwa systemu komputerowego firmy (kopie zapasowe, aktualizacje, poprawki, monitoring, archiwizacja, profilaktyka antywirusowa).
 • Naprawy i serwisowanie sprzętu...

więcej